Imma Lloveras, Marta Rocabayera, Eva Calduch i Agustí Juste